tisdag, augusti 09, 2022

Europeiska Unionens lagstiftning tillämpar strikta krav som försäkrar bestämmelserna gällande alla europeiska produkter. De viktigaste punkterna rörande den europeiska politikens kvalitet är den gemensamma organisationen av marknaden för jordbruksprodukter, fastställandet av gemensamma rättsliga ramar av alla stater medlemmar i Europeiska Unionen som definierar bestämmelserna gemensamt, rambestämmelserna och inspektionsordningen, som försäkrar att föreskrifterna är de samma inom hela den europeiska marknaden.

Odlingsprocessen och distributionen av produkterna i marknaden har internationellt och europeiskt erkända kvalitetsstandarder och säkerhet. Följaktligen, utgör kunskapsspridning och medvetenhet hos målgrupperna grundläggande tematisk aspekt för programmet gällande de europeiska kvalitetsstandarder.

Den främsta prioriteringen i Europa är livsmedelssäkerhet. Europeiska Kommissionens huvudsakliga syfte gällande politiken för livsmedelssäkerhet är att på hög nivå skydda människans hälsa och konsumenternas intressen när det gäller livsmedel och att samtidigt ta hänsyn till mångfalden men även den effektiva funktionen i den inre marknaden. EU:s strikta krav skärptes år 2000 för att försäkra att de Europeiska livsmedlen är extremt säkra.

Europeiska Unionens integrerade metod gällande livsmedelssäkerhet har som mål att förse en hög standard av strikta specifikationer inom hela försörjningskedjan och på samma sätt inom hela Europeiska Unionen genom att vidta enhetliga åtgärder och den lämpliga övervakningen från gården till konsumentens köksbord.