Вторник, Май 18, 2021
  • ДЕЙСТВИЯТА НА ПРОГРАМАТА

Съвкупността от съгласуваните действия, които ще бъдат приложени през тригодишния период, съдържа различни маркетингови и промоционални методи, така че всичко да служи на общите и специфични цели. Съвкупността от съгласуваните действия включва следното:

Действия

1

Комуникационната стратегия

1.1

Концепция

1.2

Уеб-сайт

1.3

Социална мрежа

1.4

Брошури

1.5

Създаване на телевизионни спотове

2

Информационни действия

2.1

 

 

 

 Събития

Германия

Швеция

Финландия

2.2

 

 

 

Дегустация в точката на продажба

Германия

Швеция

Финландия

3

Връзки с обществеността

3.1

 

 

 

Информационни посещения на производствени звена

Германия

Швеция

Финландия

4

Панаири

4.1

„Фрут Логистика” (Fruit Logistica) (Германия)

4.2

„МИТ КОК” (MITT KOK) (Швеция)

4.3

„Гастро Норд” (Gastro Nord) (Швеция)

4.4

„Вино, храни и добър живот” (Wine Food & Good Living )

4.5

„Гастро Хелзинки” (Gastro Helsinki)

5

Популяризиране

5.1

 

 

Телевизионна реклама

Швеция

Финландия

 

Германия