Вторник, Май 18, 2021

Насладете се на черешите на ЕС – Мултинационална програма за информация и промотиране на пресни череши

Програмата е инициатива със значителна социална отговорност от две държави-членки, Гърция и България, която e насочена към важни въпроси от национално, европейско и световно значение и е смесена и комбинира информационни и насърчителни мерки. Промоционалните действия подкрепят информационните цели, с цел да се приложи ефективна кампания, която ще се стреми да постигне целите, предвидени в европейските регламенти.

Програмата е насочена към пазарите на Германия, Швеция и Финландия.

Продължителността на програмата е 36 месеца разделена на 3 фази.