keskiviikko, tammikuu 19, 2022

EU:n lainsäädännössä asetetaan tiukat kriteerit, joilla taataan kaikkien eurooppalaisten tuotteiden ominaisuudet. Euroopan laatupolitiikassa merkittävintä on toisaalta maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely eli kaikkien EU: n jäsenvaltioiden yhteinen lainsäädäntökehys, joka määrittelee tuotteille asetetut vaatimukset ja toimintakehyksen ja toisaalta valvontajärjestelmä, joka varmistaa että tuotteiden ominaisuudet ovat samat koko Eurooppaa koskien.

Viljelymenetelmiä ja tuotteiden markkinoille saattamista koskevat kansainvälisesti ja Euroopassa tunnustetut laatu- ja turvallisuusstandardit. Siksi tiedon levittäminen ja kohderyhmien tietoisuuden lisääminen koskien eurooppalaisia laatustandardeja tulee olemaan keskeinen osa ohjelmaa.

Elintarvikkeiden turvallisuus on etusijalla Euroopassa. Euroopan komission elintarviketurvallisuuspolitiikan päätavoitteena on varmistaa korkeatasoinen suoja ihmisten terveydelle ja kuluttajien eduille koskien elintarvikkeita ottaen samalla huomioon erot sisämarkkinoilla ja sisämarkkinoiden tehokas toiminta.  EU:n tiukkoja sääntöjä tiukennettiin vuonna 2000 niin, että eurooppalaiset elintarvikkeet ovat erittäin turvallisia.

EU:n yhtenäisen lähestymistavan tarkoitus, koskien elintarvikkeiden turvallisuutta, on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden korkea taso, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvien terveys Euroopan Unionissa toteuttamalla kontrolloidusti johdonmukaisia toimenpiteitä ja tuotteiden valvontaa aina maatilalta kuluttajan pöytään asti sekä asianmukaista seurantaa.